คำถามที่พบบ่อยสำหรับการจำนอง-ขายฝาก (Q&A) - Winner

Q :: การจำนอง ต่างกับ การขายฝากอย่างไร?

A :: ทั้งสองอย่างเป็นธุรกรรมการกู้เงินเหมือนกัน แต่ประเด็นสำคัญที่แตกต่างกัน 3 อย่างคือ

       1. การจำนองจะไม่มีการโอนกรรมสิทธ์ แต่เป็นการนำโฉนดมาค้ำประกันเงินกู้ ส่วนการขายฝากเป็นการโอนกรรมสิทธิ์ให้นายทุน โดยมีสิทธิ์ซื้อกลับในระยะเวลาที่ตกลงกัน

        2. ค่าธรรมเนียมในการจำนองจะเพียงแค่ 1% ของวงเงินจำนอง แต่ค่าธรรมเนียมขายฝากจะเทียบเท่าการซื้อ-ขาย

        3. วงเงินจำนองจะได้น้อยกว่า คือประมาณ 20-30% ของราคาตลาด ส่วนการขายฝากวงเงินจะได้ประมาณ 50-60% ของราคาตลาด

***************************************

Q :: ระหว่างทำจำนอง หรือขายฝาก นายทุนมีสิทธิ์นำโฉนดไปทำธุรกรรม เช่น ขาย โอน จำนอง ได้หรือไม่?

A :: เมื่อทำธุรกรรมแล้ว ผู้รับจำนอง หรือผู้รับซื้อฝาก จะเป็นผู้เก็บโฉนดไว้ แต่ตามกฎหมายแล้วจะไม่สามารถนำโฉนดไปทำธุรกรรมใดๆได้เลย สามารถนำโฉนดมาให้ผู้จำนอง หรือผู้ขายฝากไถ่ถอนได้เท่านั้น ยกเว้นแต่กรณีการรับซื้อฝากแล้ว ผู้ขายฝากไม่มาไถ่ถอน หรือต่อสัญญาตามระยะเวลาที่กำหนด กรรมสิทธิ์จะตกเป็นของผู้รับซื้อฝาก ทำให้สามารถทำธุรกรรมกับโฉนดนั้นได้ เช่น การขาย โอน หรือจำนอง เป็นต้น

***************************************

Q :: ดอกเบี้ยการจำนอง และการขายฝากเป็นอย่างไร?

A :: การจำนอง ทาง Winner Loans เราคิดอัตราดอกเบี้ยตามกฎหมายคือร้อยละ 15 ต่อปี โดยชำระรายเดือน ในส่วนของการขายฝากก็คิดผลตอบแทนร้อยละ 15 ต่อปีเช่นกัน

***************************************

Q :: ค่าปากถุง หรือค่าดำเนินการคืออะไร และเป็นเท่าใด?

A :: ค่าปากถุง หรือค่าดำเนินการ คือ ค่าธรรมเนียมในการกู้ หรือ ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ซึ่งจะชำระเพียงครั้งเดียว และไม่มีค่าธรรมเนียมอื่นใดเพิ่มเติมตลอดอายุสัญญา โดยทาง Winner Loans เราคิดในอัตราที่ต่ำ คือ 3.5% ของวงเงินกู้ และ 5% ถ้าวงเงินกู้ต่ำกว่า 6 แสนบาท โดยมีค่าดำเนินการขั้นต่ำที่ 15,000 บาท

***************************************

Q :: การจำนอง และ การขายฝาก อยู่ในระบบหรือนอกระบบ?

A :: อยู่ในระบบ เพราะ การทำจำนอง และการทำขายฝากนั้น  การทำธุรกรรมทุกธุรกรรม ทาง Winner Loans ทำสัญญาที่กรมที่ดิน โดยเจ้าพนักงานของกรมที่ดินเป็นผู้ทำสัญญาให้เท่านั้น โดยมิได้ทำสัญญาแยกอื่นใด อัตราดอกเบี้ยตามกฎหมาย คือ ไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี และการดำเนินการทุกอย่างถูกต้องตามหลักกฎหมายทุกประการ

***************************************

Q :: ระยะเวลาในการอนุมัติการจำนอง หรือขายฝาก เป็นอย่างไร?

A :: หลังจากผู้จำนอง หรือผู้ขายฝากส่งข้อมูลให้ทาง Winner Loans ครบถ้วนแล้ว ทางบริษัทจะสามารถอนุมัติวงเงินได้ภายใน 3 ชม. โดยหลังจากอนุมัติวงเงินแล้ว ลูกค้าสามารถนัดวันทำธุรกรรมได้ตามต้องการ โดยแจ้งวันที่ต้องการกับเจ้าหน้าที่บริษัทได้

***************************************

Q :: อายุสัญญาเป็นอย่างไร ควรต่อสัญญาเมื่อไร และมีค่าธรรมเนียมเท่าไร?

A :: การจำนอง จะไม่ต้องต่อสัญญา เพราะตามกฎหมายสัญญาจำนองจะไม่กำหนดอายุสัญญา ถ้าผู้จำนองชำระดอกเบี้ยรายเดือนตามกำหนดในสัญญา สัญญาจะยังคงอยู่เรื่อยๆ และสามารถไถ่ถอนเมื่อใดก็ได้ ส่วนการไถ่ถอนจำนอง กรมที่ดินคิดค่าธรรมเนียมที่ 75 บาทต่อสัญญา ในส่วนของการขายฝาก จะกำหนดระยะเวลาโดยปกติ 1 ปี โดยก่อนครบกำหนดอายุสัญญา ผู้ขายฝากควรจะนัดไถ่ถอนหรือต่อสัญญากับผู้รับซื้อฝาก (ควรจะเผื่อเวลา เช่นก่อนครบกำหนดสัญญา 7-14 วันเป็นต้น) การต่อสัญญาขายฝาก กรมที่ดินคิดค่าธรรมเนียมประมาณ 75 บาท และการไถ่ถอน กรมที่ดินคิดประมาณ 0.9% ของราคาประเมิน

***************************************

Q :: ถ้าติดต่อนายทุนเพื่อไถ่ถอนไม่ได้ ทำอย่างไร?

A :: เริ่มแรกควรทำสัญญากับนายทุนมืออาชีพ มีที่อยู่บริษัท ดำเนินการมานาน ทำธุรกรรมถูกต้องตามกฏหมาย และติดต่อได้สะดวก แต่ถ้าเจอกับนายทุนไม่ดี หรือเมื่อนัดไถ่ถอนแล้วติดต่อไม่ได้ ให้ทางผู้จำนอง หรือผู้ขายฝาก นำเงินสด หรือแคชเชียร์เช็คยอดไถ่ถอน ไปวางทรัพย์ที่สำนักงานบังคับคดีประจำจังหวัด ทางสำนักงานบังคับคดีจะออกจดหมายแจ้งเตือนให้นายทุนนำโฉนดมาไถ่ถอน และกรรมสิทธิ์จะโอนคืนมาเป็นของผู้จำนอง หรือผู้ขายฝากทันที ณ วันที่มีการวางทรัพย์

***************************************

Q :: เอกสารที่ใช้ทำจำนอง และขายฝาก มีอะไรบ้าง?

A :: เอกสารที่ใช้จะมีบัตรประชาชนตัวจริง ทะเบียนบ้านตัวจริง และโฉนดของผู้จำนอง หรือผู้ขายฝาก และในกรณีขายฝากคอนโด จะใช้ใบปลอดหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคุลด้วย ถ้าผู้จำนอง หรือผู้ขายฝาก สมรสแล้ว หรือเคยมีบุตร ก็จะต้องใช้ใบยินยอมคู่สมรส สำเนาทะเบียนสมรส สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านคู่สมรสด้วย นอกจากนี้ถ้าตนเอง หรือคู่สมรสเคยเปลี่ยนชื่อ หรือสกุล จะต้องแนบใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล พร้อมสำเนาเพิ่มเติม

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

>